Πρόβλημα κατά την πληρωμή.

Η πληρωμή  δεν ολοκληρώθηκε.

Προσπαθήστε ξανά  ή επικοινωνήστε με την τράπεζα σας για να ενημερωθείτε για την αιτία.